[zaloguj się]

ADAMASZEK (20) sb m

adamaszek (19), jadamaszek (1); adamaszek Murm, BartBydg (2), LibLeg, LibMal (3), KrowObr (4), WyprKr(3), Mącz, RejZwierc, ModrzBaz, BielSat, BielRozm; jadamaszek KlonFlis.

Wszystkie samogłoski jasne (w tym drugie i trzecie a 1 r. błędnie znakowane).

Fleksja
sg pl
N adamaszek adamaszki
G adamaszku
A adamaszek adamaszki
I adamaszki
L adamaszku adamaszkåch

sg N adamaszek (4),G adamaszku (5).A adamaszek (3).L adamaszku (1),pl N adamaszki (1).A adamaszki (3).I adamaszki (2).L adamaszkåch (1).

stp, Cn notuje, Linde XVIII w.

Tkanina jedwabna jednobarwna, wzór tkany innym splotem; purpura Damascena BartBydg, Murm, Mącz; sericum florulentum, tela Damasceni operis Cn (20): Murm 153; BartBydg 127 [2 r.]; przynyeſſly wyelkye dary Cessarzowy [...] srzebro wszthukaeh adamaszki Axamynthy LibLeg 9/50; kylkanaſczie lokczi Adamaſchku ſcharego vkradl LibMal 1552/166v, 1547/137v, 1552/169v; Aboẃiem ſie nie złothogłowy/ ani Axámity/ áni Adámáſſki [...] ludziom zálecáli/ ále ſie ſlowem Bożym [...] przybieráli KrowObr 107, 115v, 126v, 131; Mącz 77b; RejZwier 129v; ModrzBaz 50v; Gdźie ſuknia nie doſtáłá/ koſzulą nádſtáwił/ Na Włoſki Adamaſzek Kmiotká nie záſtáwił. BielSat D3v [idem BielRozm 29]; BielRozm 29v; Niechay Tábinu/ niechay Iádámáſzku Cnotliwy Stáſzku. KlonFlis H4v.

W funkcji przydawki odpowiadającej na pytanie z czego? występuje w G sg bez przyimka; kalka z łaciny; Duas schubas unam exameti et aliam adamasci stp (3): HAzuka Adamaſku dzikiego, ſtarem wzorem, sobolmi podszita. Giermak Adamaſku czerwonego, starem wzorem WyprKr 80v [2 r.], 99.

AK