[zaloguj się]

ADHORTOWAĆ (2) vb impf

Wszystkie samogłoski prawdopodobnie jasne.

Fleksja

3 sg m praet adhortow(a)ł (2).

stp, Cn, Linde brak.

Upominać, napominać; zachęcać; [hortornapominanie, hortari et monere idem; adhortor idem Mącz 158c, d; adhortornapominam Calep; napominam kogoadhortor aliquem Cn] (2):

adhortować kogo (2); Tę [kartę] gdy Biskup przeczytał, adhortował długiemi słowy posły, aby na tym już przestali Diar 51; Potym adhortował Krola, aby modeste sine omni datione znosił istam victoriam ActReg 76.

Synonimy: napominać, upominać.

TG