[zaloguj się]
GACICA   Sł stp; Cn, Linde brak.

Cf GASTRZYCA