[zaloguj się]
GASTRZYCA  Cn; Linde XVII (z Cn) – XVIII w.

Cf GACICA