[zaloguj się]

GAGATKOWY (3) ai

Oba a jasne; o prawdopodobnie jasne (tak w formancie -owy).

Fleksja
sg
mNgagatkowy fN
I Igagatkową

sg m N gagatkowy (2).f I gagatkową (1).

stp notuje, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z tych samych przykładów).

Przymiotnik odgagatek” ‘żywica ziemna:
1. Związany z gagatkiem, pochodzący od gagatka (1): Dijabły odpądza: albo ieſtliby przez vſta cżłowiecże mowili/ thedy dym Gagatkowy nie da gim mowić FalZioł IV 53c.
2. Koloru gagatka; czarny (2): Bo naydzieſz drugiego s śiwą brodą ták ſzalonego iáko y z gágátkową. RejZwierc 135v.
W przen (1): Woiewodá Wileńſki. NIe przećiẃ ſie chociać glánc/ z wirzchu Gágátkowy/ Ale iedno kęs doźrzy/ tám głębyey do głowy. Znaydzieſz Rubinowy bláſk/ Szmáragdową cnotę RejZwierz 90v.

MM