[zaloguj się]

ADONAJ (64) sb sg t

-i : -y (57 : 7).

Pisane dużą literą (63); prawdopodobnie wszystkie samogłoski jasne (ostatnie a 6 r. nie kreskowane).

Fleksja
sg
N Adonaj
G Adonaja
A Adonaj
V Adonaj

N Adonaj (56).G Adonaja (2).A Adonaj (1).V Adonaj (5).

stp, Cn, Linde brak.

Hebr. ‘władca’, określenie Boga jako pana, forma pl maiestaticus z sufiksem dzierżawczym 1 os. sg [Adonaiwszechmocny Calep] (64): O adonay / mowiłem w ięzyku moim wiadomy vcżiń mi panie koniec moy TarDuch E3; O Adonay tyś Pan wielki LubPs hh4; [Przysięga żydowska] Ták mi pomoży Bog [...] kthorego Imię Adonay GroicPorz aa2, aa2v; [Rzekł Pan Bog do Mojżesza] daſz wyrzázáć/ Ayot/ Adonay/ ſwięte imię Páńſkie [sculpes opere caelatoris sanctum Domino Vulg Ex 28/36] BielKron 34v; Wiemy iáſnie z piſmá o Synie Bożym/ kthórégo téż piſmo zowie Iehowá [...] Zowie go Adonái BiałKat a4; [Przysięga żydowska] A ieſli twoiá przyśięgá nie ieſt ſpráwiedliwa [...] áby ćię Adonái zmázał mocą ſwego Boztwá SarnStat 265.
Zestawienie: »Adonaj Jehowa« [tylko BudBib] (57): mowi Adonái Iehowá [dixit Dominus Deus; Pan zastępów Wujek] BudBib Ez 14/14; Ták mowi Iehowá [...] od miecżá polęgą w niem/ mowi Adonái Iehowá [Sic dixit Dominus... dixit Dominus Deus; Pan Bog zastępów Wujek] BudBib Ez 30/6; Przyśiągł Adonái Iehowá ná duſzę ſwoię/ mowi Iehowá Bog Cewáoth [Iuravit Dominus Deus per se ipsum, dixit Dominus Deus exercituum] BudBib Am 6/8; Vmilkni przed oblicżem Adonáiá Iehowy/ bo bliſko dźień Iehowy [Tace a facie Domini Dei quia prope est dies Domini; przed obliczem Pana Boga Wujek] BudBib Soph 1/7, 3.Reg 2/26, Ez 3/27, 9/8, 14/11, Mich 1/2 (57).

Synonimy: »Pan Bog«, »Pan Bog zastępow«, »Pan zastępow«.

MK