[zaloguj się]

GAJEWNIK (2) sb m

gajewnik (1), gajownik (1); gajewnik GostGosp; gajownik Calep.

a jasne; e prawdopodobnie jasne (tak Cn); tekst nie oznacza ó.

Fleksja
sg pl
A gajownik gajewniki

sg A gajownik (1).pl A gajewniki (1).

stp notuje, Cn s.v. gajowy, Linde XVIII w.

Znaczenia
Gajowy; saltuarius Calep, Cn; custos luci a. nemorum a. lucaris, lucarius, saltuensis Cn (2): Sáltuarius ‒ Gaiównik, lieſni. Calep 941a; Borow/ láſow/ iáko oká ták ma pilnowáć/ coby ſie ná Gáiewniki nie ſpuſzcżáć/ bo ći miáſto ſtrożey przycżyną ſzkody bywaią GostGosp 12.

Synonimy: leśnik, leśny.

MM