[zaloguj się]

GAJONY (4) part praet pass impf

gajony (2), gajon (1), gajony a. gajon (1); gajony : gajon GroicPorz (2 :1).

a jasne; teksty nie oznaczają ó.

Fleksja
sg
m Igajonym

sg m N (praed) gajony (2), gajon (1).I gajonym (1).

stp s.v. gaić, Cn notuje, Linde XVII (z Cn) – XVIII w.

praw. Prawidłowo, zgodnie z prawem otwierany (4):
Wyrażenie: »sąd (bywa itp.) gajon(y)« =iudicia legitime vel ex formula indicta Cn (4): Abowiem y w Máydeburgu/ ieſli ſąd ma być gáion/ doſyć ich [przysiężników] bywa ſyedḿ álbo przynamniey ſzeſć GroicPorz d2v; TEn Sąd thák bywa Gáiony. GroicPorz i2, lv; Przepuść mi dla Bogá/ Tu przed ſądem gáionym KlonWor 40.

Cf GAIĆ

MM