[zaloguj się]

ADWENT (54) sb m

Pisane dużą literą 52 r., prawdopodobnie a jasne; teksty nie oznaczają é (Cn é).

Fleksja
sg pl
N adwent
G adwentu
A adwent adwenta
I adwent(e)m

sg N adwent (4).G adwentu (27).A adwent (21).I adwent(e)m (1). ◊ pl A adwenta (1).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

1. Okres czterotygodniowego postu przed Bożym Narodzeniem; hebdomades anniversariam Christi nascentis memoriam praecurrentes Cn (53): A potym w Piątek po S. Bártłomieiu áż do Adwentu. GroicPorz 1; KrowObr 163 [2 r.], 168 [2 r.], 176 [2 r.], 244, 257, 259; A wierę ia nie tuſzę/ by ſie wygrześć mieli/ Tak by Niedźwiedź ádwentá támby obleżeli. RejWiz 162v; OrzRozm M4; IZ ſie od Adwenthu pocżyna każda ſpráwá koſcielna RejPos 269, 86v, 156; SkarŻyw 160, 161; ArtKanc A3v; LatHar + + 7 [2 r.], + + 8, 393 marg, 394 marg, 396 (12); Ewángelia w Niedzielę oſtátnią przed Adwentem. WujNT 100 marg, 302 marg.
Wyrażenia: »adwent pański« (3): Adwentu Páńſkiego RejPos 1‒14 żp; W Adwent Páńſki/ áż do Bożego Národzenia. LatHar 391, + + 6v.

»niedziela adwentu« (18): Goski 15, 15v [2 r.], 16; á koronowan w Krákowie/ w trzećią niedzyelę Adwentu BielKron 400v; RejPos 1; WujNT 45 marg, 567 marg, 571 marg, 585 marg, 691 marg (9); Ná trzećią Niedzielę Adwentu. SkarKaz 514 marg, 1, 1 Żp.

2. Przybycie, przyjście [adventusprzyście Mącz 481b, Calep]: y cżworáki ádwent/ to ieſt przyſzcie Páná twego w ſercu nabożnie rozbieráłá LatHar 393.

Synonim: 2. przyście.

TZ