[zaloguj się]

GALBANUM (32) sb

galbanum n i m (27), galban m (2), [galbanus m], galbanum a. galban n a. m (3); galbanum FalZioł (27); galban BudBib, Calep. ◊ galbanum : galban : galban- FalZioł (22 : ‒ : 5), Leop (‒ : ‒ : 1), BibRadz (‒ : ‒ : 1), BielKron (– : ‒ : 1), BudBib (‒ : 1 : ‒), Calep (‒ : 1 : ‒). ◊ galbanum n (3), m (1), n a. m (23).

galban, galbanum (29), gałban, gałbanum (3), [galbanus]; gałban(um) Leop, Calep; gałban(um) : gałban(um) FalZioł (26 : 1).

Pierwsze a jasne. ◊ -bån. ◊ -bån- (2) BibRadz, BielKron, -ban- (1) Leop.

Fleksja
sg
N galb(a)num, galbån, galbanus
G galbånu, galb(a)num
A galb(a)num
I galb(a)n(e)m

sg N galb(a)num (7), galbån (2), [galbanus ].G galbånu (7), galb(a)num (10).A galb(a)num (5).I galb(a)n(e)m (1).

stp, Cn notuje, Linde XVIII w.

bot. Ferula Schair Borszcz. (Rost); roślina dostarczająca żywicy używanej w medycynie i obrzędach sakralnych (32): [nabyerz wonnych maſzczÿ [...] Onicha/ y ſſok vonyayvci ktori plynye ſtego drzewa galbanus TomZbrudzBrul Ex 30/34.]
a. Żywica tej rośliny; galbanum Calep, Cn; succus ferulae Syriacae Cn [galbanus, galbanumżywica, gumi, które w Syryjej roście Mącz 141d] (32): GAlbanum ieſth guma to ieſt kliy/ á ktore ieſt iaſne á podobne białemu kadzidłu á lipkie/ to ieſt nalepſze/ woniey przykrey á mocney/ mieſzaią galbanum z żiwiczą/ y z bobową mąką FalZioł III 33b; Też maciczę podnioſlą ku gorze białem głowam ſciąga nadoł gdy thym Galbanem będzie okadzona na dołe. FalZioł III 33c; I też Galbanum z oczthem á z rzodkwią zmieſzany albo w możdżerzu ſthłucżony [ ! ]/ á tym namazuy kroſty gnoiącze [...]: zgoijſz. FalZioł III 33d, +6c, III 33b [2 r.], d [3 r.],V 24 [2 r.], 25v (27); I rzekł Pan do Moizeſſá: Nábierz ſobie rzecży wonnych/ Mirry y Onichi/ Gáłbánu [galbanum] dobrey woni/ y Kadzidłá naſwietleyſſego/ pod iedną wagą káżdogo/ ſtych: y vdziáłaſz rzecż wonną vcżynioną ſpráwą áptekárſką/ zmieſſáną ſpilnośćią/ cżyſthą/ y ku poświęceniu godną. Leop Ex 30/34 [przekład tego samego tekstu (2)] BibRadz Ex 30/34; BielKron 33v; BudBib Eccli 24/17; Galbanum ‒ Gałgán [!]. Calep 445b.

MM