[zaloguj się]

[GALEROWY ai

galerowy, galarowy.

Tekst nie oznacza pochyleń.

Fleksja
sg
fNgalerow(a) nN
G Ggalarow(e)go
pl
N subst galerow(e)

sg f N galerow(a).n G galarow(e)go.pl N subst galerow(e).

stp, Cn brak, Linde XVIII w. w innym znaczeniu.

Przymiotnik odgaler: szarsztuchy 2 marszczone, galerowe [...] koszula galerowa marszczona InwMieszcz nr 139.
Wyrażenie: »płotno galarowe«: 3 sztuki płótna paczesnego, bielonego; serowych [!] obrusów sztuka, płótna gallarowego mni [!] niż pół sztuczki InwMieszcz 1583 nr 242]

MK