[zaloguj się]

GAŁGANOW (6) ai

gałganow (2), gałganowy a. gałganow (4).

Tekst nie oznacza pochyleń.

Fleksja
sg
m Ggałganow(e)go
Agałganow
Igałganowym

sg m G gałganow(e)go (1).A gałganow (2).I gałganowym (3).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Przymiotnik odgałgan (6): albo vcziń klaret ſprochu ſoſnkowego korzenia ſpro [!] gałganowym/ hanyżowym/ maſtikowym/ á będzie przijemnieyſzy y ſmacżnieyſzy ku piciu. FalZioł I 42c; Też plaſtr vcżyniony na żołądek ſprochu korzenia więcſzey marzany/ s prochu gałganowego y maſtykowego FalZioł I 121a; Też dla poſilenia mozgu gałganow proch włoż w nos. FalZioł III 10a, I 75a, 94a, III 10a.

W charakterystycznym połączeniu: gałganow proch (6).

MM