[zaloguj się]

[GAMAIK sb m

gamaik, kamaik, kameik.

Pierwsze a jasne; -ma-, -må-; tekst nie oznacza é.

Fleksja
sg pl
N gamaik
G gamaik(o)w, gamajk(o)w
I gamaiki(e)m, gamajki(e)m gamaik(a)mi, kamejkami

sg N gamaik.I gamaiki(e)m, gamajki(e)m.pl G gamaik(o)w, gamajk(o)w.I gamaik(a)mi, kamejkami.

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Kamea: pierścionki: 1 z gamaikiem, a drugi z cytrynem ostrym InwMieszcz 1558 nr 83, 1555 nr 66, 1556 nr 68, 1572 nr 176; KAmykow przypráwá/ álbo dźiáłánie/ Co ie kámeykámi zową/ y iako w nie obraſki wygniátáć SienHerb 597; Gámáykow cżynienie/ ſzukay Kámáykow. SienHerb A#2v; Gámáik álbo Kámáik kámyk/ ieſt Smelcem dźiáłány/ Camineus lapis. SienHerb 14#, A#2v, D3#.

Cf [GAMAIN]]

KW