[zaloguj się]

GDZIEĆKOLWIEK (1) pron

Oba e oraz o prawdopodobnie jasne (tak w gdziekolwiek).

stp, Cn, Linde brak.

Zaimek przysłówkowy: na jakimkolwiek miejscu; w funkcji zaimka względnego wprowadza zdanie okolicznikowe miejsca w połączeniu z zaimkiem przysłówkowym jako okolicznikiem miejsca ze zdania nadrzędnego:

Połączenie: »gdziećkolwiek ... tam«: Gdźiećkolwiek będźie ćiáło [Ubicumque] tám [illuc] ſię zbiorą y orłowie [Gdźiekolwiek ... tám Wujek] WujNT Luc 17/37.

Cf GDZIEKOLWIEK, GDZIEŻKOLWIEK

KK