[zaloguj się]

2. GODNY (1) ai

Fleksja

N sg m godny.

stp notuje, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odgody ” ‘uczta: Convivalis, Bieſiádny/ Godny. Mącz 501a.

Cf GODOWNY, GODOWY

KW