[zaloguj się]
GODZIĘTNOŚĆ  stp; Cn, Linde brak.

Cf GODNOŚĆ