[zaloguj się]

GOSPODARZOW (3) ai

gospodarzow a. gospodarzowy (2), gospodarzew a. gospodarzewy (1); gospodarzow(y) Strum; gospodarzow(y) : gospodarzew(y) LibMal (1 : 1).

Wszystkie o jasne, a pochylone; e z tekstu nie oznaczającego pochyleń.

Fleksja
sg
m Ggospodårzowego f G
I Igospodårzewą

sg m G gospodårzowego (2); -égo (1), -(e)go (1).f I gospodårzewą (1).

stp brak, Cn s.v. gospodarski, Linde w objaśnieniu s.v. gospodarski.

Związany z osobą gospodarza (3): Item trzi koſſulie kthore na Srzodcze vkradli przedali Goſpodinyey zwyadomoſczia goſpodarzewa za 8 groſchi LibMal 1553/173v, 1553/176; Bo y nie tylko ſámey pracey pieczołowánia y dozoru goſpodarzowégo potrzebuie/ [...] ále y dowćipu niemáłégo Strum A3.

Cf GOSPODARSKI

MM