[zaloguj się]

GOŚCI (3) ai

o jasne.

Fleksja
sg
fNgościå
Agością

sg f N gościå (2).A gością (1).

stp, Cn, Linde brak.

Przebywający gdzieś chwilowo, nietutejszy, obcy (3): Młodzyeńcy onego miáſtá vyrzawſzy perſonę cudną onego gościá żonę/ wiecżor oſkocżyli dom onego ſtárego mężá wołáiąc áby wywiodł gością niewiáſtę BielKron 52v.
Wyrażenie: »woda gościa« = o stanie wód w czasie powodzi (2): A ták kiedy wodá Gośćia przyydźie/ zráźiſz ią záwſze w ónę Zwódnicę Strum N, H4.

Cf GOŚCINNY, GOŚCIŃSKI

MM