[zaloguj się]
GOŚCIŃSTWO  stp; Cn, Linde brak.

Cf GOŚCINA, GOŚCINOWANIE