[zaloguj się]

GOŚCIOW (1) ai

Fleksja

A sg m gościów.

stp notuje, Cn, Linde brak.

Należący do gościa: gośćiów groſz miło mu ſię nápić KochWr 134.

Cf GOŚCINNY

MM