[zaloguj się]

[GROCHOTANIE sb n

Fleksja

G sg gr(o)chot(a)ni(a).

stp brak, Cn: gruchotanie.

Grzechot, odgłos lekkiego, gęstego uderzania: lubo vcżynić z cieniutkich deſzcżek cżterzech iako skrzynęcżkę malucżką y naſypać tham iakiego ſiemienia (iako młodym dzieciam igrać dawaią) także od onego grochotania pthacy łaczno przeczuczą Cresc 1549 [633] (Linde błędnie: gruchotanie).

Cf GRUCHNIENIE, GRUCHOT, GRZECHOTANIE]

KW