[zaloguj się]

GRUBIJAN (3) sb m

grubijan (2), grobijan (1); grubijan StryjKron, PaprUp; grobijan Calep.

a pochylone; o prawdopodobnie jasne (tak Cn).

Fleksja
sg
N grobijån
A grubijåna
inne pl A a. I - grubijåny

sg N grobijån (1).A grubijåna (1).pl A a. I grubijåny (1).

stp brak, Cn s.v. gruby człowiek, Linde XVIIXVIII w.

Człowiek głupi, niewykształcony; amusus Calep; rudis homo, subhorridus et incultus vir Cn (3): nád Sędziego nieuká/ y grubianá niemáſz w ſwiecie nic nieſpráwiedliwſzego StryjKron A6; Zwalic niektorzi te tam wiſſzei pomienione grubiani PaprUp K3v; Amusus ‒ Nieumieiętnij Grobian Calep 65b.

Synonimy cf GRUBALA

Cf GRUBALA

KW