[zaloguj się]

GRUBSTWO (2) sb n

Fleksja
sg
N grubstwo
G grubstwa

sg N grubstwo (1).G grubstwa (1).

stp, Cn, Linde brak.

Prostactwo, nieuctwo, brak kultury; rusticitas Mącz (2): Rusticitas, contraria est urbanitati, Grubſtwo/ Nieobyczáyność/ Głupość/ Próſtotá/ Nietráfność. Mącz 362b.
Szereg: »prostota i grubstwo« (1): Rudimentumponere, Począć ſie wuczáć/ wkłádáć w nauki/ proſtoty y grubſtwá popuſzczáć. Mącz 359c.

Synonimy cf GRUBIJAŃSTWO.

Cf GRUBIJAŃSTWO, GRUBOŚĆ

KW