[zaloguj się]

[GUNTARZ sb m

Fleksja

N pl guntårze.

stp brak, Cn: gontarz, Linde bez cytatu: gontarz w innym znaczeniu.

Rzemieśnik wyrabiający gonty; scandularius Cn: Guntarze, którzy robią gunty, ci gunty dają LustrWpol 119.

Cf GUNTOWNIK]]

KW