[zaloguj się]

GUNTOWNIK (1) sb m

Fleksja

N sg guntownik.

stp, Cn, Linde brak.

Robotnik pokrywający dachy gontem: Scandularius ‒ Pobyacz dachow, guntownik. Calep 951a.

Cf [GUNTARZ]

KW