[zaloguj się]

GUZEK (3) sb m

Fleksja

N sg guzek (3).

stp, Cn, Linde brak.

Dem. odguz:
1. Wypukłe stwardnienie na ciele; tuber, tuberculum Mącz (2): Tuber, Guzek/ wzdęcie/ brodawká. Mącz 467c, 467c.
2. Czubek, szpic, szczyt (1): Apex, Wierzch głowy/Też/ ſzpicá/ álbo/ Wierzch każdey rzeczi. [...] Apiculus sive Apiculum. Guzek. Mącz 12b.

Cf GUZICZEK, GUZIK

KW