[zaloguj się]
GWARZĄCY   stp; Cn, Linde brak.

Cf GWARZYĆ