[zaloguj się]

GWEKS (1) sb

gweks m a. gweksy pl t

Fleksja

G pl gw(e)ks(o)w.

stp, Cn brak, Linde XVI (ten sam przykład) i XVIII w.

Deseń składający się z linii naśladujących wzory roślin (z niem. Gewächs): Murárzá vcży murowáć iáſkołká/ Málárzá cudnych gwexow vcżą źiołká KlonFlis E3.

ZZa