[zaloguj się]
GWIAZDOWNIK  stp; Cn brak, Linde XVII w. s. v. gwiazdarz.

Cf GWIAZDARZ, [GWIAZDMISTRZ], GWIAZDOMĘDRELLA, GWIAZDOZORCA