[zaloguj się]

GWOŹDZIKOWY (5) ai

gwoździkowy (5), [goździkowy].

Teksty nie oznaczają ó.

Fleksja
sg
mNgwoździkowy fN nN
Ggwoździkow(e)go G G
A Agwoździkową A
I I Igwoździkowym

sg m N gwoździkowy (1).G gwoździkow(e)go (1).f A gwoździkową (2).n I gwoździkowym (1).

stp, Cn brak, Linde XVI i XVIII w.

1. Przymiotnik odgwoździk” ‘Eugenia caryophyllata (3): Wezmi korzenia Fijołkowego dwie dragmie/ prochu gwozdzikowego drobnego barzo. 6. dragm FalZioł V 117v, I 21d, 58a.
2. Zestawienia w funkcji nazw botanicznych (2):
»polski balsam gwoździkowy« = Ocimum minimumL. (Rost) (1): POlſki balſam dwoiaki ieſt/ ieden ieſt gwozdzikowy/ á bowiem ma wonią gwozdzikową wſobie FalZioł I 21d.

[»bazylija gwoździkowa« = Ocimum minimum L. (Rost: polski balsam gwoździkowy, baselicon): BAzylija ma troy rodzay/ iedná ieſt barzo drobna/ á tę zowią Lekárze Gariofilatum/ iákoby Gwoźdźikowa/ ábowiem oná wonią ma Gwoźdźikową. Cresc 1549 262 (Linde).]

»gwoździkowe ziele« = Geum urbanum L. (Rost) (1): zową then Kuklik gwozdzykowym zielem/ dla thego iſz ma wonią gwozdzikową FalZioł I 58a.

3. [Jeden z odcieni koloru czerwonego: stamen purpuriani coloris goździkowy ulnas 63 quarta 1, purpuriani goździkowej farby ulnae 61 quarta 1 InwMieszcz 1546 nr 15.]

Synonim: 2. »gwoździkowe ziele«: kuklik.

KW