[zaloguj się]

[GŻYNEK sb m

gżynek, gzynek.

Testy nie oznaczają é; e jasne.

Fleksja
sg pl
G gzynk(o)w
A gżynek

sg A gżynek.pl G gzynk(o)w.

stp, Cn brak.

1. górn. Mały, niegłęboko sięgający szyb kopalniany (z niem. Gesenk): Na który górze wiele jest gzynków i gór, i mają skarby dobre LustrSand 285.
2. Dół studzienny: Ale kto by chciał zgory wywieſć wodę muſy z wirzchu gory az do wody gżynek abo hynthloch (iako gornici zową) przebić Cresc 1549 29 (Linde).

Synonim: hyntloch.]

KW