[zaloguj się]

HA (28) int

ha (18), cha (10); ha BielKom (4), RejFig (3), OrzRozm (2), GórnDworz (2), WerGośc; cha RejZwierz (3), Mącz (3); ha : cha RejKup (6 : 4).

ha (13), hå (5); ha RejFig (3), RejZwierz (3), OrzRozm (2), Mącz (3), GórnDworz (2); hå BielKom (4), WerGośc.

stp, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

1. Wyraża gniew, oburzenie [w połączeniu z wołaczem] (3): chłopie/ [...] idź do zábitey ſmierći. GórnDworz R8; Pukárzewſki przyiacielu/ przeſiędzieć mi twego winá/ á by cie było pirwey w ſzthuki sſiekano/ niżem ia do thwey goſpody iść pomyſlił. GórnDworz S7 [idem] WerGośc 249.
2. Powtórzenie dwukrotne lub wielokrotne wyraża różne stany uczuciowe: szyderstwo, ironię; zadowolenie, śmiech; vaha Mącz; ha ha Cn (25): Cha cha cha cha bes od macha Chcze mi ſię tego walacha [ = popa] Wyarcząk go ſobie oſyodlaċ RejKup i7v; Ha ha tuciem tráfił ná dobre S tákich weźmiem vcżynkow zbáwienie BielKom E7v; Ha ha głupye pánny powiedáią/ A ony iuż lepſzą rádę máią/ Niżli drugie co przy mężu kłuſzą/ Złe y dobre przy nim ćirpyeć muſzą BielKom G5; Vaha, interiectio exultantis vel ridentis, Chá, chá, chá. Mącz 473d.

W połączeniu z innym wykrzyknikiem (1): he/ k czemuć nas przyrownał. OrzRozm R.

W połączeniu z wołaczem (2): Ha ha ha kxęze wytay RejKup i2v; Ha ha ha duſzo niebogo To czie ten wazy niedrogo RejKup K.

a. żart. Onamatopeiczne przedstawienie śmiechu (2): Iednemu ſie chce ſtátku/ drugiemu chá chá chá RejZwierz 74v; IEden Bárnádinowi ſpowiádał ſie grzechow/ S ktorych niżli s pokuty więcey było ſmiechow. A gdy po rozgrzeſzeniu iákoć dzieią pytał/ Powiedział mu/ / mnich rzekł/ wierem ſłychał. RejFig Aa8.

KN