[zaloguj się]

HACZYK (1) sb m

Fleksja

I sg håczyki(e)m.

stp, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

Dem. odhak” ‘pręt żelazny na końcu zakrzywiony’; wędka; clavus uncinatus, hamulus Cn: Theſz zeznal yſch wkamyeniczi Iego Mczi pana poznanſkiego ze sklyepu wicziagnall haczikiem trzewyky bronathne sukyenne. LibMal 1550/153.

Cf HACZEK

KN