[zaloguj się]

HADROWNICZKA (1) sb f

Fleksja

N sg hadrowniczka.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Kobieta kłótliwa, kłótnica; pieniaczka: Litigatrix, Hádrowniczká/ Zwádzicielka/ Práwuyąca ſie. Mącz 195d.

KN