[zaloguj się]

HEBENA (2) sb f i m

hebena f (1) BielKron, eben m (1) HistAl.

Teksty nie oznaczają é; pierwsze e prawdopodobnie jasne (tak Cn).

Fleksja

G sg hebeny (1), ebenu (1).

stp brak, Cn: heban, Linde XVIII w.: heban.

bot. Diospyros Ebenum Kön. (Rost); heban czarny; ebenum, hebenus Cn [ebenus vel ebenum, sive ut quidam scribunt hebenusdrzewo niejakie w Indiej, czarne drzewo mające Mącz 98c; ebenus vel ebenumhebenowe drzewo Calep] (2): sklepienie nádedrzwiámi y nád okny było ſpráwione s Eb[e]nu drzewá cżarnego bárzo wonnego HistAl Hv; [Nektanabo] pokuſzał cżárow/ puśćił woſk ná ciepłą wodę ná miednicę/ vcżynił okręty y ludzye z woſku/ máiąc rozgę w ręku drzewá Hebeny/ kiedy kinał rozgą ruſzáły ſie okręty woſkowe z ludźmi BielKron 122v.

KN