[zaloguj się]

HEBENOWY (4) ai

hebenowy (2), hebanowy (1), ebenowy (1); hebenowy Leop, Calep; hebanowy RejWiz; ebenowy HistAl.

Teksty nie oznaczają e oraz ó; pierwsze e prawdopodobnie jasne (tak Cn); o prawdopodobnie jasne (tak w -owy).

Fleksja
sg
nNhebenow(e)
Gebenow(e)go
Ahebenow(e)
pl
N subst hebanow(e)

sg n N hebenow(e) (1).G ebenow(e)go (1).A hebenow(e) (1).pl N subst hebanow(e) (1).

stp brak, Cn s. v. heban, Linde XVIII w.

Przymiotnik odhebena, heban; ebeninus Cn (4): á ták przechadzáiąc ſie ſnim/ weſzłá ſnim do inſzego gmáchu/ ktori był zbudowan z drzewá Ebenowego cżarnego HistAl L7; Sztukfárki Hebánowe á Cyndelinowe RejWiz 24v; Leop Ez 27/15; Calep 346a; [dzwyerze onego palaczv byly ebvrnowe/ pobyczye nath onymy wrothy bylo ebenowe [laquearia ebena] HistAl 1510 287; bogv thwemv hamonowy [...] Szawyesz drzewa hebenowego thysszyacz y pyaczszeth [vectes hebenos mille quingentos] HistAl 1510 457, 474.]

KN