[zaloguj się]

HEBRAISM (163) sb m

hebraism (158), hebraismus (3), ebraism (2); hebraismus CzechRozm, CzechEp; ebraism BudBib, BudNT; hebraism : hebraismus WujNT (158 : 1).

-s- (162), -z- (1).

Teksty nie oznaczają é; -a- (57), -å- (29); -å- BudBib, BudNT, CzechRozm; -a- : -å- WujNT (57 : 26).

Fleksja
sg pl
N hebraism hebraismy
G hebraism(o)w
A hebraism hebraismy
I ebraismami
L ebraismi(e)ch
inne sg N (lat.) - hebraismus

sg N hebraism (151).A hebraism (1).pl N hebraismy (3).G hebraism(o)w (2).A hebraismy (1).I ebraismami (1).L ebraismi(e)ch (1).(lat.) N sg hebraismus (3).

stp, Cn, Linde brak.

Zwrot lub konstrukcja składniowa wzorowane na zwrocie hebrajskim lub konstrukcji składniowej hebrajskiej (163): ácż to oni tám o Ebraizmiech (iáko ie zową)/ áby ie wklubę naſzego ięzyka przywieść) rozumieią. BudBib b3; BudNT przedm d; Pluit Iehoua a Iehoua do coelis może być Hebraiſmus CzechRozm 43; CzechEp 124; Záſię Hebraiſmus, ábo ſpoſob Zydowſkiey mowy ieſt WujNT przedm 20; Popiąte maſz y Hebráiſmy/ to ieſt ſpoſoby właſnośći Zydowſkiey mowy máło nie wſzędy náznáczone. WujNT przedm 25; Hebraiſ. znáczy Hebráiſm/ to ieſt właſność Hebreyſkiey ábo Zydowſkiey mowy WujNT przedm 30, przedm 20, s. 144 marg, 154 marg, 213 marg, 235 marg (159).

KN