[zaloguj się]

[HERETYCZNY ai

Fleksja

A pl subst heretyczn(e).

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odheretyk”; kacerski, sekciarski: Pokázuie ſie tey Confeſsij świętey ważność/ zacnosć/ [...] gdyſz onę iáko prawdźiwą [monarchowie i królowie] przijmowáli/ pochwaliáli/ nád wſziſtkie inſze przekładali/ foritowali/ y okrom tey inſze zdrożne hereticżne pocżitali. GliczApel Y2.

Synonimy: kacerski, sektarski.

Cf HERETYCKI]

WG