[zaloguj się]

HEREZIS (1) sb f

Fleksja

N sg herezis.

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Herezja; haeresis Łac śr: bo iáko piſze Tertulian/ Hereſis nie vrodźiłá śię nigdy ſáma álbo iedná. BiałKat 126.

Synonimy cf HERETYCTWO.

Cf HERETYCTWO, HEREZYJA

ZZie