[zaloguj się]

HOSPODARSKI (16) ai

hospodarski (14), gospodarski (2); hospodarski BielKron; hospodarski: gospodarski LibLeg (13 : 2).

Oba o prawdopodobnie jasne (tak w hospodar), a jasne.

Fleksja
sg
mNhospodarski fNhospodarska nN
Ghospodarski(e)go Ghospodarski(e)j G
Ahospodarski(e)go A Ahospodarski(e)
Ihospodarskim, hospodarski(e)m I I
pl
G hospodarskich

sg m N hospodarski (2).G hospodarski(e)go (3).A hospodarski(e)go (1).I hospodarskim (3), hospodarski(e)m (3) LibLeg (3 : 3).sg f N hospodarska (1).G hospodarski(e)j (1).n A hospodarski(e) (1).pl G hospodarskich (1).

stp, Cn brak, Linde XVII(XVIII) w. s.v. hospodar.

Przymiotnik odhospodar:
a. Dotyczący hospodara Mołdawii i Wołoszczyzny lub hospodarstwa mołdawsko-wołoskiego (15): stowarziſmy swoymy wzyely pod Zamkyem Hoſpodarſkym. czlowyeka LibLeg 11/96v, 10/71v, 11/156.
Wyrażenia: »hospodarski syn« [szyk 3 : 3] (6): ymy yego wſczy znaly, yſz yesth szyn prawy Hospodarſki, szyn Bochdana Voyewody LibLeg 6/191; czo za ſprawcza myenvye ſzye bicz Hoſpodarſkyem ſinem. LibLeg 11/164v, 11/165, 167v, 168, 170.

»ziemia hospodarska« (1): Napyerwey povyedziely yz ziemia v. m. hoſpodarſka poczela sye wyelkiego Xyeſtwa Lythowſkiego od Maraphi rzeczky LibLeg 10/71v.

Zestawienia: »dworzanin hospodarski« (4): Then Wipyſz dan ſkxyak zamkv Krzemyenyeczkyego ſkazanya yego mczi pana stharoſthi Crzemyenyeczkyego pana Sczeſnego Herczyka podwlaſnam moyam pyeczeczyam dworzanyna Goſpodarſkyego pana Iwana Wyelzeczkyego LibLeg 11/157v, 11/157 [3 r.].

»Jego Hospodarska Mość« (1): NAyaſznyeyſchi Krolyv Hoſpodar moy Ilyaſch voyewoda y panowye rada yego hoſpodarſkyey mczi LibLeg 11/167v.

b. Dotyczący wielkiego kniazia moskiewskiego (1): tám [w państwie moskiewskim] żadny ſwego nic niema/ iedno wſzytko Hoſpodárſkie/ y bráćia y wſzyſcy powinowáći tákież Pánowie/ ſą v niego [hospodara = kniazia] iáko vrzędnicy. BielKron 429.

Cf GOSPODARSKI

KN