[zaloguj się]

HOSPODARSTWO (4) sb n

Wszystkie samogłoski jasne.

Fleksja
sg pl
N hospodarstwo
A hospodarstwo hospodarstwa
L hospodarstwie

sg N hospodarstwo (1).A hospodarstwo (1).L hospodarstwie (1).pl A hospodarstwa (1).

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Urząd hospodara; państwo, którego władcą jest hospodar (w odniesieniu do Mołdawii i Wołoszczyzny) (4):
Zwroty: »stać na hospodarstwie« (1): yako ſthal hoſpodar moy Ilyaſch woyewoda na hoſpodarſthwye zyemye moldawſkyey zwolyam Czeſſarza Tureczkyego LibLeg 11/166.

»na hospodarstwo wstąpić« (1): yz vznaly bily yednego lotra yakoſmi na Hoſpodarſtwo wſtapyli czy lotrowye wpole vſly LibLeg 10/125.

a. Ogólnie: państwo (2):
Szereg: »hospodarstwo i księstwo« (2): Weźmićie wſzytki Páńſtwá od Króleſtwá rózné/ ták Deſpocyę iáko téż y Dynáſtyę/ to ieſt/ Hoſpodárſtwá y Kśięſtwá/ á równayćie ié z Króleſtwem OrzQuin P, P.

Synonim: a. księstwo.

Cf GOSPODARSTWO

KN