[zaloguj się]

IKRA (21) sb f

sg (5), prawdopodobnie pl t (16); sg BartBydg, Murm, Mącz; pl t Mymer1, FalZioł (6), Calep, KmitaSpit; sg : pl t GlabGad (1 : 6), Strum (1 : 1).

i- (20), gi- (1).

Fleksja
sg pl
N ikra ikry
G ikier
A ikrę ikry

sg N ikra (4).A ikrę (1).pl N ikry (7).G ikier (5).A ikry (4).

stp: ikry, Cn notuje, Linde XVIII w.

Znaczenia
Jaja ryb; ova piscis a. piscium Murm, Mymer1, BartBydg, Mącz, Cn; polygranum BartBydg (21): Polygranum, ova piscium, gykra. BartBydg 118; Murm 90; Mymer1 37v; Pocżyna Ikri tha riba kiedy na więtſzy wiatr z połnoczy ieſt. FalZioł IV 37a, IV 35b [2 r.], 38d, V 64; ſamci miedzi nimi [rybami] mlecz wypuſzcżaią, á ſamice ikry. GlabGad H5v; Cżemu iaycza ptaſze więtſze ſą niżli ribie iaycza ktore ikry zową. GlabGad H6, H7, H7v, Iv [2 r.]; Mącz 271d; tedy ſye rychley zrybiáią ikry ich Strum O3, O4; Calep 448a; KmitaSpit A2v.
Szereg: »jajca (rybie) albo (to jest) ikra« (2): ta riba ktora ieſt ſamiecz: ma pod gardłem ieden cżłonek: w ktorim ma naſienie męzkie, á ſamicza ma wnątrz dwa cżłonki w ktorich ma pełno iaiecz, albo Ikier. FalZioł IV 38d; Cżemu iaycza ribie to ieſt ykra, dłużey nie vwreią y nie ſtrawnieyſze ſą niż ſame riby. GlabGad Iv.

Cf IKRO, IKRORODNY

TZ