[zaloguj się]

IMPRES (3) sb m

-s (5), -ss (1).

Teksty nie oznaczają é.

Fleksja
sg
N impres
G impresu
A impres
I impres(e)m

sg N impres (3).G impresu (1).A impres (1).I impres(e)m (1).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z tych samych przykładów); poza tym XVII w. w innym znaczeniu s.v. impressya.

Druk, sztuka drukarska [impressus Łac śr.] (6): Konstytucyje sejmu warszawskiego, [...] są publikowane i impressem wypisane. Diar 90; thego co było piſano poginęło wiele przez ogień pogáńſki/ y oſthátek by był zginął by było w Niemcech Impreſu nie wymyſlono nie dawno. BielKron 335v, 189 [2 r.], 335v marg, Kkkk4v.

Synonim: druk.

TZ