[zaloguj się]

IMPRESOWANIE (1) sb n

Fleksja

N sg impresowani(e).

Sł stp, Cn, Linde brak.

Drukowanie, odbijanie czcionkami tekstów [drukowanieimpressio Cn]: Impressio, Drukowánie wybiyánie/ impreſſowánie. Mącz 321b.

Synonimy: drukowanie, imprymowanie, wybijanie.

TZ