[zaloguj się]

DRUKOWANIE (9) sb n

a jasne; teksty nie oznaczają e (Cn e pochylone).

Fleksja
sg
N drukowani(e)
G drukowaniå
A drukowani(e)
L drukowaniu

sg N drukowani(e) (2).G drukowaniå (4).A drukowani(e) (2).L drukowaniu (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w. s.v. drukować.

Składanie i odbijanie czcionkami tekstów; impressio Mącz, Cn (9): Coagmentum literarum, Stáwiánie á złożenie liter ná drukowánie. Mącz 58b, 321b; od kilkunaśćie lat pilnie nas o to prośili (á niektorzy y nákład ná drukowánie obiecowáli) ábyſmy wſzytkę Biblią znowu ná náſz ięzyk Polſki przełożyli. WujNT przedm 1.

drukowanie czego (6): Praelum Typographycum, Práſá do drukowánia xiąg. Mącz 318c, 50d, 321b, 395c; á puśćiłem ſie ſámo czwárt dla drukowánia tey Kroniki náſzey áż do Krolewcá mil 20. StryjKron 72, YYv.

W charakterystycznych połączeniach: drukowanie kroniki (2), ksiąg (4).

Szereg: »pisanie a drukowanie« (1): Sinopis, Cinober, rubriká/ yeſt czerwona fárbá do rozmáyitich rzeczy á zwłaſzczá do piſánia á drukowánia xiąk należąca. Mącz 395c.

Synonimy: impresowanie, wybijanie.

Cf DRUK, DRUKOWAĆ

SB