[zaloguj się]

INAKO (3) av

a oraz o jasne.

stp notuje, Cn, Linde brak.

W inny sposob, odmiennie (3): Mącz 487d; ieſli [bydlę] robotné zową ié iumentum, co quod hominem adiuvat: ieſli ináko vżytné/ tedy ié żową [!] pecus vel armentum SienLek V2.

W porównaniu (1): Bych byl wám tzo ijnako powiedziál niżlim powiedziál OpecŻyw 95v.

Cf INACZEJ, INAK, INAKOĆ, INKO

TZ