[zaloguj się]

ANTECESOR (6) sb m

Zawsze -ss-.

Wszystkie samogłoski jasne.

Fleksja
sg pl
N antecesorowie
G antecesora antecesorow
D antecesor(o)m
I antecesor(e)m
L antecesorze

sg G antecesora (1).I antecesor(e)m (1).L antecesorze (1).pl N antecesorowie (1).G antecesorow (1).D antecesor(o)m (1).

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Poprzednik [antecessoruprzedziciel, uprzedzacz Mącz 44c; przedesłaniec Calep; poprzednik, poprzednik na urzędzieantecessor Cn] (6): [Akta Ziemskie] prze nierządné chowánié y powáriowánié ánteceſsorów ninieyſzego Piſárzá nápſowáné ſą SarnStat 740; [kwity] któréſmy my álbo ánteceſsorowie náſzy/ Podſkarbióm z pieniędzy Rzeczypoſpolitéy [...] dawáli SarnStat 415, 581, 582 [2r.], 1038.

Synonimy: przedesłaniec, przodek, uprzedzacz, uprzedziciel.

TZ