[zaloguj się]

JABŁECZKO (1) sb n

Fleksja

N pl jabłeczka.

stp notuje, Cn, Linde brak.

Dem. odjabłko” ‘owoc roślin: Ruben ſtárſzy ſyn ſzedł ná pole y nárwał iágod/ drudzy zową iábłecżká/ ktore zową Mándrágorá [Ruben ... reperit mandragoras Vulg Gen 30/14] BielKron 15.

Cf JABŁUSZKO

LW