[zaloguj się]
JABŁONNY  Cn s.v. jabłonowy; Linde bez cytatu.

Cf JABŁONIOWY, [JABŁONOWY]