[zaloguj się]

[JABŁONOWY ai

a jasne; tekst nie oznacza ó.

Fleksja
sg
f Ajabłonową n A
I Ijabłonowym

sg f A jabłonową.n I jabłonowym.

stp, Cn notuje, Linde bez cytatu.

Przymiotnik odjabłoń; malinus, pomarius Cn:
Wyrażenie: »drzewo jabłonowe« = malinus lignum Cn: Po onym wſzcżepieniu ſtáwa ſię gruſzkowe drzewo/ z drzewem iábłonowym/ iednymże drzewęm OstrowKsięgi 120.
a. Należący do jabłoni: w gruſzkę może kto wſzcżepic iáblonową gałąſkę. OstrowKsięgi 120.

Cf JABŁONIOWY, JABŁONNY]

MK